Cập nhật ngay phiên bản mới 1.4.14 để làm ẩn tên Wifi