bản này hình như mát máy hơn bản trước

gửi từ redmi note 3 của tôi bằng cách sử dụng tapatalk