hiện tại là mình có mua được một con xiaomi redmi note bị mất mạch tăng giảm âm lương cùng với nút nguồn. ai cao tay xin chỉ mình cách hàn dây :d