--> link rom: xiaomi.eu_multi_hm3shm3x_6.6.30_v8-6.0.zip
--> link recovery: https://www.fshare.vn/file/an8t78ahcylr
hướng dẫn up rom: các bạn tải rom về chép vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ.
+ unlock bootloader
+ nạp recovery
+ khởi động máy vào twrp recovery và flash rom
+ wipe all --> reboot và trải nghiệm.