Chớp thời cơ mua đàn ukuele giảm giá tại Việt Thương Music Faircủa nhà sản xuất Fender mã sản phẩm quốc tế 2732020321 giảm đến 1 triệu đồng

đàn guitar nhỏ xuất xứ Fender mã quốc tế 2732021321 giảm đến 30%.

đàn guitar nhỏ xuất xứ Fender mã sản phẩm quốc tế 0971630022 chỉ còn 700 ngàn

đàn ukulele hàng xịn của nhà sản xuất Tanglewood mã quốc tế TWT1CE giảm đến 30%.

đàn guitar nhỏ thương hiệu Deviser mã sản phẩm quốc tế UK2150 giảm giá chạm đáy Xem thêm: Đàn Ukulele

Cụ thể

đàn guitar nhỏ Fender - G9100L Sprno Ln Uke W/gb ưu đãi giá từ 3130000VND chỉ còn là 2200000Việt Nam.

đàn guitar 4 dây Fender - G9110 Concert Std Uke W/gb discount giá từ 3130000VND xuống chỉ còn 2200000Việt Nam.

đàn guitar nhỏ Fender - Zuma Concert Uke, Natural WN khuyến mãi giá từ 3570000 Việt Nam Đồng tới còn 2850000Việt Nam.

đàn guitar 4 dây Tanglewood- Ukulele khuyến mãi giá từ 1850000Việt Nam. tới còn 1480000Việt Nam.

đàn ukulele hàng xịn Deviser Ukulele khuyến mãi giá từ 890000Việt Nam. còn là 700000VND


Mua online trên website của vietthuong hoặc mua offline tại 7.8.9/06/2019 tại Việt Thương Music Tôn Dật Tiên Quận 7 HCM và Nguyễn Chí Thanh Hà Nội