Công ty xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy khốn tại các doanh nghiệp, cơ sở phân phối không chấp hành lao lý pháp luật bảo vệ môi trường. mọi các nhà phân phối đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy hại là sai phạm, song có thể vì mức giá xử lý cao nên cửa hàng hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 tập đoàn, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hiểm theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng giá tiền xử lý chất thải nguy hiểm mà công ty bỏ ra để thuê các tổ chức chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ công dụng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hiểm phải thỏa mãn các yên cầu rất khắc khe: Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy khốn kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hiểm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải gian nguy phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định địa điểm và khắc ghi hành trình vận chuyển chất thải nguy khốn; tòa tháp bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy khốn và trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải phục vụ các bắt buộc khoa học, quy trình quản lý quy định;

công sở, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy khốn phải thành lập gần như các nội dung về quy trình vận hành bình an các sơ đồ, phương tiện, thiết bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình yên công trạng và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hằng ngày, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi hoàn thành tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải gian nguy.=> giá xử lý rác thải công nghiệp