(GDVN) - Đây là quan niệm của ông Phạm Huy Đức - nguyên Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khi tâm tư về thay đổi theo hướng hiện đại nhóm nhà giáo.

========> Tham khảo thêm thông tin gia sư chất lượng tại: gia sư lớp 1

nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thay đổi theo hướng hiện đại basic và toàn diện giáo dục đào tạo đã được thực hành trong một thời gian dài. Trong đó, quyết nghị đã chỉ ra rằng: “Quản lý giáo dục và giải thích còn nhiều yếu kém.

hàng ngũ nhà giáo và cán bộ điều hành giáo dục bất cập về có bảo đảm, số lượng và cơ cấu; 1 phòng ban chưa theo kịp bắt buộc cải cách và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp…”.

Vấn đề này Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận rằng: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục còn nhiều bất cập về chất lượng…”.

Để thực hành tốt tiêu chí thay đổi tích cực căn bản, toàn diện giáo dục và training, nguyên tố đầu tiên phải canh tân lại nhóm cán bộ quản lí và nhà giáo.
[center !important]Ảnh minh họa của Báo tuổi trẻ.[/center !important]


thổ lộ quan điểm này, ông Phạm Huy Đức, nguyên Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tâm sự, câu chuyện thay đổi tích cực giáo dục mà đầu tiên là cách tân nhóm thì vỡ lở, nhưng đổi mới như thế nào mới là thiết yếu. Bởi chẳng thể nói đêm nhóm hiện có ném ra ngoài biển và đưa 1 lực lượng khác vào?

“Cũng vẫn là nhóm hiện giờ nhưng cách đổi mới phải như thế nào, đó mới là cái cần bàn. Ví dụ tỉnh Nghệ An có 50.000 thầy giáo, thay đổi theo hướng hiện đại hàng ngũ thì cũng không bỏ đi được, vậy cải cách đội ngũ này như thế nào?” ông Phạm Huy Đức đặt câu hỏi.

Theo san sẻ từ kinh nghiệm của ông Đức, để xin hứa uy tín của lực lượng quản lí giaó dục như ở Sở thì những người ra trường 10 năm cũng chưa được lấy lên. “Như thời kỳ của tôi khiến ở Sở những người muốn lên sở làm cho quản lí phải trên 10 năm kinh nghiệm dạy học mới được lấy. Nhưng tôi thấy Điều này chúng tôi rất hoan nghênh và rất cảm động. Còn chẳng hạn vị phó người đứng đầu thị xã đó mà tiêu dùng sức ép thì có nhẽ sẽ không thực hiện được. Nhưng thực tại thì được bao lăm người như vậy? vì vậy tôi mới đề cập người cầm đầu phải rà soát và làm dứt điểm, phải khiến cho sớm, chỉ quyết tâm trong cùng một đến hai năm phải làm cho xong” ông Đức cho biết.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng