(GDVN) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường ứng dụng 5 giải pháp nhằm giải quyết trạng thái chạy trường, chạy lớp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, trong thời gian vừa mới đây, Bộ GD&ĐT, Ủy ban quần chúng. # các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều quyết định và triển khai nhiều giải pháp để chỉnh đốn những bị động nảy sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp.

========> Mách bạn gia sư uy tín: tìm gia sư

ngoài ra, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn còn đó ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư gây áp lực cho cha mẹ học trò, tạo bức xúc trong phố hội và gây khó khăn cho công việc điều hành của ngành.

[center !important]Bộ Giáo dục: tình trạng chạy trường, chạy lớp vẫn còn còn đó (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)[/center !important]


Để khắc phục trạng thái chạy trường, chạy lớp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển gửi văn bản 2449/BGDĐT-GDTH buộc phải các Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT thực hành 1 số việc như sau:

Các trường đơn vị tuyển sinh cam đoan quyền được học tập của học sinh, công khai, sáng tỏ và tiện dụng cho học trò và bố mẹ học sinh, bảo đảm chỉ tiêu phổ cập giáo dục của địa phương.

Bộ cũng đề nghị các hạ tầng ngăn cấm việc đơn vị các trường chuyên, lớp chọn ở cấp măng non, tiểu học và trung học hạ tầng dưới bất kỳ hình thức nào.

Để giảm thiểu tình trạng này, các cơ sở vật chất phải nâng cao kỹ năng kỹ sảo điều hành cho hàng ngũ cán bộ, cô giáo, tăng cường hạ tầng để bảo đảm sự đồng đều về có bảo hành lâu dài giáo dục giữa các trường, các lớp.

Các sở giáo dục và training tăng cường công việc thanh tra, rà soát, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

bên cạnh đó, sở GD&ĐT cần tham mưu UBND tỉnh, đô thị chỉ đạo việc phân tuyến, giao chỉ tiêu tuyển sinh cho hợp lý với chỉ tiêu trường lớp, cơ sở và mật độ dân cư của địa phương mình chủa quản.


cam đoan các điều kiện nâng cao quan hệ lâu dài các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những bản đồ đông dân cư.

Bộ GD&ĐT buộc phải các sở GD&ĐT triển khai thực hiện trang nghiêm các giải pháp trên để giải quyết trạng thái chạy trường, chạy lớp trước khi khởi đầu niên học 2016-2017.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng