Chuyên gia buộc phải chưa nên thành lập đại trà Hội đồng trường đại học

========> Mách bạn gia sư uy tín: gia sư môn toán

(GDVN) - Chỉ ra đời khi đã biểu lộ đủ kỹ năng để được Nhà nước trao quyền tự chủ trên cơ sở nhận thức gần như bổn phận xã hội của mình.

LTS: Cùng với xu hướng gia tăng quyền tự chủ của các trường đại học, cơ chế Hội đồng trường được sử dụng rất rộng rãi trong quản trị giáo dục đại học ở nhiều nước trên toàn cầu.

bên cạnh đó ở Việt Nam, cơ chế này mới được đưa vào áp dụng từ một đôi năm cách đây không lâu. thoạt đầu, định nghĩa “Hội đồng trường” được đưa ra trong Điều lệ trường đại học ban hành tất nhiên quy chế số 153/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Điều 30 của Điều lệ này khẳng định:

“… Hội đồng con đường trường là cơ quan quản trị của trường đại học; nghị quyết các chủ trương lớn để thực hành quyền tự chủ và tự chịu nhiệm vụ của trường đại học…”.

Đến Luật Giáo dục năm 2005, định nghĩa “Hội đồng trường” lại được nêu lại tại Điều 53: Hội đồng trường là doanh nghiệp chịu phận sự quy chế về phương hướng hoạt động của giảng đường, huy động và giám sát việc dùng các nguồn lực dành cho trường học, gắn nhà trường với cộng đồng và thị trấn hội, cam đoan thực hiện kế hoạch giáo dục…

khái niệm này được giải thích rõ hơn tại Điều 24 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy chế chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục năm 2005: Hội đồng trường là doanh nghiệp quản trị, đại diện chủ nhân của nhà trường…

Trong Đề án cải cách giáo dục đại học Việt Nam quá trình 2006 – 2020 cũng nêu: Trên hạ tầng hình thành Hội đồng trường đại diện cho cộng đồng thị trấn hội, các cơ sở giáo dục đại học hoạt động tự chủ và tăng tiến phận sự phường hội, tiến tới xoá bỏ cơ chế bộ chủ quản...

bài đăng của TS. Lê Viết Khuyến, Viện các vấn đề giáo dục - Trường Đại học Bình Dương sẽ khiến cho rõ hơn mô hình Hội đồng trường trong các trường đại học công lập ở Việt Nam. bài đăng miêu tả ý kiến riêng của tác kém chất lượng.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu với người đọc.


TS. Lê Viết Khuyến viết: Ở Việt Nam hình như cơ chế Hội đồng trường còn chưa được các trường đại học thực thụ ủng hộ nguyên nhân cho tới nay trong tổng số trên 180 trường đại học công lập mới chỉ có vài trường có hội đồng trường.


Và ngay tại những trường này, hội đồng trường hoạt động rất mờ nhạt và hầu như chẳng thể hiện được Vai trò của 1 doanh nghiệp quyền lực.

vì thế rất cần khiến cho sáng tỏ bởi vì tại sao 1 chủ trương không thể xem nhẹ và đúng đắn như vậy lại không thực thụ đi vào cuộc sống của các trường đại học công lập trong thời gian gần đây.

Các mô phỏng Hội đồng trường trên thế giới và Việt Nam

Trong tổ chức quản trị thị trấn hội và Nhà nước có 2 loại cơ chế (hay định chế) doanh nghiệp chính được sử dụng rất phổ biến.

1 là, cơ chế có cấu trúc kiểu tập quyền (Hierachical) hay cơ chế hành chính/quan liêu (Bureaucratic), cấp trên bổ nhậm cấp dưới và cấp dưới phải chấp hành chỉ thị của cấp trên dưới dạng các quyết định cá nhân.

hai là, cơ chế điều phối tự quản (Self – regulation) kiểu hội đồng, theo cách bầu chọn đại diện của các đội ngũ ích lợi có liên đới (Stakeholders). Các đại diện trong hội đồng có quan hệ đồng đẳng và quy chế phải triển khai là những quyết nghị của tập thể hội đồng.

Riêng trong ngành quản trị giáo dục đại học cơ chế Hội đồng trường được sử dụng rất phổ biến ở các nước tăng trưởng và đang được tiêu dùng càng ngày càng nhiều hơn ở những nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Đông Âu, Trung Âu…

Có toàn bộ mô hình và tên gọi khác nhau để chỉ Hội đồng trường như : Board of Trustees, Board of Regents, Board of Governors, University Board, University Council, University Court,…

ngoài ra, tất cả các mô phỏng này đều mang đặc trưng của một hội đồng cai quản với thẩm quyền cao nhất trong một trường đại học, đại diện cho chủ sở hữu của trường học, mà đối với các trường đại học công lập thì đó chính là chủ sở hữu cộng đồng, bao gồm các lực lượng ích lợi có liên quan như: cơ quan chủ quản (nhà nước), giáo chức, cán bộ công nhân viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, người dân trong vùng…
[center !important]Ảnh minh họa Trường Đại học Công nghiệp Thủ Đô Hà Nội.[/center !important]


vì sao cơ chế Hội đồng trường lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với các bộ máy giáo dục đại học khác nhau trên thế giới? Xin được nêu ra 3 lý do sau:

- Chỉ có Hội đồng mới đưa ra được các quyết định biểu hiện ý muốn của chủ nhân cộng đồng.

- Chỉ có Hội đồng với nhân cách đại diện của chủ sở hữu cộng đồng mới dám hài lòng những hành đồng có nguy cơ “rủi ro” cao để đáp ứng được sự thay đổi theo hướng hiện đại thật sự.

- Chỉ có cơ chế Hội đồng mới tạo nên sự hợp lý giữa quyền tiêu dùng của người chủa quản giảng đường với quyền sở hữu của chủ sở hữu cộng đồng.

Hội đồng trường đại học của Liên Xô giai đoạn cải nhóm (trước 1990)


Trước thời kỳ cải đội ở Liên Xô không có định nghĩa về Hội đồng trường và Hội đồng trường chỉ xuất hiện từ năm 1989. Theo Điều lệ trường đại học của Liên Xô ban hành ngày 7/7/1989, Hội đồng trường là tổ chức quản trị cao nhất trong 1 trường đại học thực hành chức năng khiến cho chủ của tập thể lao động trong trường.

Thành phần của Hội đồng bao gồm không quá 50% người tham gia từ Hội đồng khoa học của trường. Những thành viên còn lại được bầu chọn trong các hội nghị của nhà trường: không ít hơn 50% đại diện cho giáo chức và cán bộ nghiên cứu, không dưới 25% đại diện cho sinh viên và nghiên cứu sinh, không dưới 10% đại diện cho đội ngũ Thợ phục vụ.

Số lượng thành viên hội đồng không dưới 100 người; nhiệm kỳ 5 năm. Hiệu trưởng kiêm nhiệm chủ toạ Hội đồng trường.

Hội đồng Viện đại học Wayne (bang Michigan – Hoa Kỳ)


Hội đồng có 8 người tham gia do bá tánh của bang Michigan bầu chọn và được Thống đốc bang bổ nhậm với nhiệm kỳ 8 năm. Đây là điểm dị biệt rất lớn với phần đông các trường đại học khác của Hoa Kỳ.

Các thành viên của Hội đồng không có lương mà chỉ được trả tiền những tầm giá quan trọng có liên quan tới công việc của hội đồng.

Tự chủ đại học - chặng tuyến phố 3 mươi năm canh tân

(GDVN) - Chặng con đường 30 năm canh tân, giáo dục đại học đã xuất hiện những mô phỏng mới gắn với các cơ chế tự chủ, gắn với loại hình sở hữu...Hội đồng có bổn phận bầu ra người đứng đầu (Hiệu trưởng) Viện đại học, giám sát nói chung Viện đại học; kiểm soát và định hướng mọi tiêu pha từ các quỹ của Viện đại học; định ra chính sách học phí và mọi chế độ ăn tiêu trong Viện đại học; quy chế các thiết chế về dùng quà tặng, tậu tậu và thanh lý các tài sản, về việc thỏa thuận các thoả thuận và ký kết với các đơn vị và tư nhân bên ngoài Viện đại học…

Hội đồng trường theo Điều lệ trường đại học


Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học khẳng định Hội đồng trường là công ty quản trị, đại diện cho chủ nhân của trường đại học.

Hội đồng trường đại học có số lượng người tham gia tối thiểu 15 người, bao gồm:
Các thành viên đương nhiên: bí thơ Đảng uỷ, Hiệu trưởng và CEO Công đoàn trường.


Đại diện cơ quan trực tiếp chủa quản trường.

Các thành viên được bầu: đại diện Hội đồng khoa học và huấn luyện, đại diện giáo chức, đại diện công chức khối hành chính, đại diện Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên.

Các người tham gia được mời từ bên ngoài (UNND tỉnh, các đơn vị nghiên cứu kỹ thuật, nhà điều hành giáo dục, nhà hoạt động chính trị – phường hội, nhà doanh nghiệp…) với số lượng không dưới 20% tổng số thành viên Hội đồng trường.

Hội đồng trường khiến việc theo phương thức luận bàn, phê duyệt các quyết nghị tập thể.

Hội đồng trường có các nhiệm vụ:

quyết nghị về chiến lược mục tiêu và tiêu chí lớn mạnh của nhà trường.

nghị quyết về quyết định công ty và hoạt động của trường.

quyết định các chủ trương tiêu xài, đầu cơ hạ tầng, tìm tậu trang vật dụng.

Giám sát việc thực hành các nghị quyết của Hội đồng trường.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng trường là 5 năm.

doanh nghiệp Hội đồng chỉ thích hợp và cần phải có khi chọn lọc cơ chế điều phối tự quản.

Theo cơ chế này, chủ sở hữu của trường đại học công lập là chủ nhân cộng đồng, chẳng hề chỉ có cơ quan chủ quản mà còn có cả các giáo chức, cán bộ công nhân viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, bá tánh trong vùng…

Còn Hội đồng trường chính là người đại diện cho chủ sở hữu cộng đồng nên phải là công ty quyền lực cao nhất của trường đại học, phải có nhiều thành viên đại diện cho các lực lượng ích lợi có liên quan (stakeholders) và phải làm cho việc theo nguyên tắc đưa ra các quyết nghị tập thể.

Rõ ràng giả thử tuân theo cơ chế này thì sẽ không còn định nghĩa “Bộ chủ quản”, như đã được nêu trong quyết nghị 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về canh tân cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam công đoạn 2006 – 2020.

Việc vẫn tồn tại “Bộ chủ quản”, tức là vẫn khẳng định sự tồn tại song hành mà bản tính là đóng tầm quan trọng quyết định của cơ chế kiểu tập quyền (Hierarchical) làm cho các hội đồng trường đã thành lập hoạt động rất khó khăn, mang tính hình thức và đề xuất chuyển dần qua chức năng trả lời.

Đối với các trường đại học công lập, chủ sở hữu của trường là cộng đồng. do vậy Hội đồng trường với tư cách đại diện cho cộng đồng, để có được các quy định khách quan phản ảnh đúng ước ao của cộng đồng, thì trong thành phần của nó phải có phần nhiều

Nguồn: Tổng hợp trên mạng