các bác ơi em mới mua máy redmi 2 mà về nghịch không biết sao nó lại bị như này
be sure to safery remove your device from your computer before unmounting