Trích dẫn Gửi bởi tam_order
em bên sếu đỏ đây :d
bạn nói bên sếu đỏ là sao.