hm 2a 2014502 bị treo logo thì dùng rom nào, ae cho xin rom vs