chả là em mới cập nhật lên miui v7 mà sao không thấy chế độ ram trong tùy chọn nhà phát triển )