[COLOR=rgb(102, 102, 102)]Download full bộ ảnh gốc gồm 38pic 190mb >>tại đây<< chúc anh em thẩm vui kaka[/COLOR]

[COLOR=rgb(102, 102, 102)]Vài tấm sample đã đuợc resize tươi ngon mát mắt[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 102)] [/COLOR]