Dạo này đang rảnh tranh thủ việt hóa mớ để sài từ từ cho anh em ******** demo trước ảnh chưa việt hóa của em nó cho anh em dể hình dung...Inbox giữ chổ để là người đầu tiên cầm link việt hóa nhé...


[IMG]http://********/forum/attachments/007d085f1839b4d5619141d8e6cb0dbc971bd7b13-jpg.26458/[/IMG][IMG]http://********/forum/attachments/087d085f1839b4d541914ed8e60b0db7971b77b13-jpg.26462/[/IMG][IMG]http://********/forum/attachments/037d057f1931b5d5b5914ed8e77b06bb9884116d8-jpg.26460/[/IMG][IMG]http://********/forum/attachments/037d057f1a31bed5bd9148d8e57b0dbb9784116d8-jpg.26459/[/IMG][IMG]http://********/forum/attachments/007d085f183ab4d5319146d8e6db0dba971b97b13-jpg.26457/[/IMG][IMG]http://********/forum/attachments/0b7d085f1839b4d5719144d8e60b0db3971b57b13-jpg.26456/[/IMG][IMG]http://********/forum/attachments/097d085f1838b4d521914ed8e6ab0db8971be7b13-jpg.26463/[/IMG][IMG]http://********/forum/attachments/037d057f1931b5d5ba9147d8e07b0cbb9984116d8-jpg.26461/[/IMG]


:::::::::: Tải xuống Link trực tiếp ::::::::::
Đang cập nhật
:::::::::: Tải xuống Link Google Drive::::::::::
Đang cập nhật
-_Gửi_từ_SALAMANDER_DEV_********_-​